NTAE informática

Wednesday, February 15, 2006

Aquests són els temes que tractarem dins de l`assignatura.


> Resums i/o reflexions sobre alguns dels continguts de l'assignatura

> Presentació i comentari d'alguns programes i/o eines treballats/des a l'assignatura

> Relat introspectiu del propi procés d'aprenentatge

> Presentació d'alguna experiència escolar sobre l'ús de les tecnologies a l'escola

> Descripció d'algun espai web amb interès educatiu

> Resum i comentari de textos acadèmics, d'artícles apareguts a revistes i de documents
accessibles via web que tinguin relació amb les TIC o els mitjans de comuniicació

> Citació i comentari de notícies d'actualitat educativa relacionades amb les TIC

> Qualsevol altre anotació que consideris important